Przykładowe Treści Szarf Pogrzebowych
Długoletniemu Pracownikowi – Dyrekcja i Pracownicy ………………
Mamie Naszego Kolegi – Koleżanki i Koledzy z …………….
Synowi Naszej Koleżanki – Przyjaciele z Pracy
Z Ostatnim Pożegnaniem – Firma ……….
Z Wyrazami Głębokiego Smutku – Przyjaciele z ……………….
Z Żalem Żegnamy – Zarząd i Pracownicy ………………
Drogiemu ……… – Koleżanki i Koledzy z …………..
Drogiej Matce Chrzestnej – …… z Żoną i Dziećmi
Spoczywaj w Pokoju – Najbliższa Rodzina
Złączeni w Modlitwie – Córka z Dziećmi i Wnukami
Drogiemu Wujkowi – ……… z Rodziną
Ukochanej Cioci –……… z Żoną, Dziećmi i Wnukami
Kochanej Mamie, Babci i Prababci –……, ……. i …….. z Rodzinami